Regulamin

Domki nad Soliną Bieszczadzka Osada

Zasady pobytu w domkach na terenie Bieszczadzkiej Osady

Szanowni Goście, poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa odwiedzających nas. Przebywanie na terenie Bieszczadzkiej Osady jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad. Prosimy o wzajemny szacunek życząc Państwu niezapomnianych wrażeń oraz wymarzonej aury o każdej porze roku.

 1. Rezerwacji noclegów może dokonać tylko osoba pełnoletnia: telefonicznie, poprzez wiadomość e-mail, wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.bieszczadzkaosada.pl lub osobiście. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia transakcji między osobą rezerwującą usługę noclegową a Bieszczadzką Osadą oraz do realizacji pobytu.
  Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Bieszczadzkiej Osady Henryk Smoliński (Administrator), zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do dokonania rezerwacji i realizacji pobytu Klienta w Bieszczadzkiej Osadzie tj. w celu rezerwacji noclegów, wpłaty zadatku, meldunku w domkach w dniu przyjazdu, pobrania całkowitej opłaty za usługę noclegową, kaucji zwrotnej oraz opłaty miejscowej (klimatycznej) jak również w celu wystawienia faktury za pobyt. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na czas świadczenia usługi noclegowej oraz przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych i cywilnoprawnych w wyniku ewentualnych zdarzeń w trakcie pobytu lub w późniejszym terminie ścisle związanym z okresem noclegowym w Bieszczadzkiej Osadzie w Bóbrce k/Soliny. Rezerwacja domku następuje po potwierdzeniu (mms z kopią, screen) przez osobę zamawiającą pobyt, wpłaty zadatku równego 30% usługi noclegowej na rachunek bankowy ( bieszczadzkaosada.pl/kontakt).
 2. Należność za pobyt jest płatna z góry w formie gotówki w dniu przyjazdu i nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku.
 3. Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł / domek, która zostaje zwrócona w dniu wyjazdu.
 4. Obowiązuje opłata klimatyczna w wysokości 1 zł / dobę / osobę.
 5. Do korzystania z domków i przebywania na terenie Bieszczadzkiej Osady uprawnione są tylko osoby zameldowane. Przebywanie na terenie ośrodka osób nieuprawnionych ZABRONIONE. Przy meldunku należy okazać dokumenty tożsamości ze zdjęciem.
 6. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez Właścicieli. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu w celu sprawnego odbioru domków.
 7. Doba pobytowa trwa od godz.16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.
 8. Prosimy o sprawdzenie stanu faktycznego wyposażenia i pozostawienie w domku porządku w dniu wyjazdu.
 9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 - 07:00.
 10. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich Dzieci, Właściciele zwracają się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 11. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia / mienia prosimy o poinformowanie Właścicieli celem dokonania naprawy / wymiany. Rekompensata finansowa za ww. naprawę / wymianę zostanie naliczona i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu
 12. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, zatrudnienie specjalistów do napraw) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 13. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania obiektów.
 14. Goście mogą parkować swoje samochody Tylko na bezpłatnym, niestrzeżonym parkingu.
 15. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nim pozostawionego. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuteria, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numinizmatyczne i filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.
 16. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, środków odurzających itp.
 17. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny) ani użytkować elektrycznych urządzeń nie będących częścią wyposażenia - grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe oraz obciążenie instalacji elektrycznej.
 18. Nie wolno rozpalać i ustawiać grilla na tarasach, należy zachować bezpieczną odległość od budynków.
 19. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu znajduje się gaśnica ppoż. i zapoznać się z instrukcją użytkowania.
 20. Prosimy o przyjazd do godziny 20:00.
 21. Obowiązuje rozsądne poczucie humoru oraz pozytywna energia.

Na terenie domków w Bieszczadzkiej Osadzie obowiązują ogólnie przyjete normy i zasady współżycia społecznego. Osoby, które nie będą stosować się do postanowień zawartych w regulaminie - szczególnie w rażący sposób zakłócający wypoczynek innym Gościom i mieszkańcom - zostaną zmuszone do opuszczenia terenu bez zwrotu poniesionych kosztów!!!

W sprawach nieuregulowanych obowiązuje Kodeks Cywilny.

Życzymy przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku!