Regulamin

Szanowni Goście,poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa odwiedzających nas.Przebywanie na terenie "Bieszczadzkiej Osady" jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.Prosimy o wzajemny szacunek życzącPaństwu niezapomnianych wrażeń oraz wymarzonej aury o każdej porze roku . 

1.Goście przebywający w domkach  proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

2.Do korzystania z domków uprawnione są tylko osoby zameldowane. Przy meldunku należy okazać dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

3.Doba pobytowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.

4.Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).

5.Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.

6.Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez Właścicieli. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie  godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku .

7.Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku oraz pozostawieniem w nim porządku w dniu wyjazdu.

8.W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia  prosimy  Gości o poinformowanie Właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

9.W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Właściciele zwracają się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

10.Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-7:00.

11.Za rzeczy pozostawione w domkach Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

12.Mieszkańcy domków mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie Ośrodka. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking na terenie domków jest parkingiem niestrzeżonym, Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

13.W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i środków odurzających.

14.Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny),  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych nie będących częścią wyposażenia, lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe oraz obciążenie instalacji elektrycznej.

15.Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.

16.Właściciele  zastrzegają sobie prawo do żądania opuszczenia terenu  przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu -szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym Gościom .

17.Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

18.Nie wolno rozpalać grila na tarasach,należy zachować bezpieczną odległość od budynków.

19.Prosimy o przyjazd do godziny 2O:OO.

20.Obowiązuje poczucie humoru oraz pozytywna energia.

W sprawach nie uregulowanych obowiązuje Kodeks Cywilny.

Życzymy przyjemnego wypoczynku!