Regulamin

Żeby wszystko było jasne:) Mieszkasz w domkach nad Soliną ? PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ SAM !!!

Szanowni Goście , poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego

pobytu wszystkich Państwa odwiedzających nas . Przebywanie na terenie  Bieszczadzkiej Osady  jest

równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad. Prosimy o wzajemny szacunek życząc

Państwu niezapomnianych wrażeń oraz wymarzonej aury o każdej porze roku . 

1.Rezerwacji noclegów może dokonać tylko osoba pełnoletnia telefonicznie , e -meil , wypełniając formularz

kontaktowy na stronie www.bieszczadzkaosada.pl lub osobiście.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia transakcji między osobą

rezerwującą usługę noclegową a Bieszczadzką Osadą oraz do realizacji pobytu .

Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Bieszczadzkiej Osady Henryk

Smoliński  ( Aministrator ), zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do dokonania rezerwacji i

realizacji pobytu Klienta w Bieszczadzkiej Osadzie tj . w celu rezerwacji noclegów , wpłaty zadatku , meldunku w

domkach w dniu przyjazdu , pobrania całkowitej opłaty za usługę noclegową , kaucji zwrotnej oraz opłaty

miejscowej (klimatycznej ) jak również w celu wystawienia faktury za pobyt.

Dane osobowe Państwa będą przechowywane i przetwarzane na czas świadczenia usługi noclegowej oraz przez

okres przedawnienia roszczeń podatkowych i cywilnoprawnych w wyniku ewentualnych zdarzeń w trakcie

pobytu lub w późniejszym terminie ścisle związanym z okresem noclegowym w Bieszczadzkiej Osadzie w

Bóbrce / k.Soliny.

Rezerwacja domkunastępuje po potwierdzeniu (mms z kopią,screen) przez osobę zamawiającą pobyt, wpłaty

zadatku równego 30% usługi noclegowej na rachunek bankowy ( www.bieszczadzkaosada.pl./kontakt).

2.Należność za pobyt jest płatna z góry , w formie gotówki w dniu przyjazdu i nie stanowi ubezpieczenia od

następstw nieszczęśliwych wypadków .W rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku.

3.Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł / domek , która zostaje zwrócona w dniu wyjazdu .

4.Do korzystania z domków i przebywania na terenie Bieszczadzkiej Osady uprawnione są Tylko osoby

zameldowane. Przebywanie na terenie ośrodka osób nieuprawnionych ZABRONIONE . Przy meldunku należy

okazać dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

5.Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez Właścicieli . Prosimy o

wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu w celu sprawnego odbioru domków.

6.Doba pobytowa trwa od god.16:00 w dniu przyjazdu do godz.10:00 dnia następnego.

7.Prosimy o sprawdzenie stanu faktycznego wyposażenia i pozostawienie w domku porządku w dniu wyjazdu.

8.Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 - 07:00.

9.W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań

swoich Dzieci, Właściciele zwracają się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

10.W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia  / mienia prosimy o poinformowanie Właścicieli celem

dokonania naprawy  / wymiany . Rekompensata finansowa za  w/w naprawę / wymianę zostanie naliczona i musi

być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

11.Za dewastację domków , nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki  ( konieczność wymiany

wyposażenia , zatrudnienie specjalistów do napraw ) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi

opłatami.

12. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania

obiektów.

13.Goście mogą parkować swoje samochody Tylko na bezpłatnym , niestrzeżonym parkingu .

14.Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nim pozostawionego

Właściciele nie ponoszą ponoszą odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub

pomieszczeniach obiektu   w  szczególności : środki pieniężne, papiery wartościowe , biżuteria , kamienie

szlachetne , dokumenty , zbiory numinizmatyczne filatelistyczne,dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze

wartościowym,zabytkowym , artystycznym lub unikatowym.

15.W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, środków odurzających itp .

16.Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie

wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru ( aneks kuchenny ) ,nie użytkować elektrycznych urządzeń nie

będących częścią wyposażenia ; grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe oraz

obciążenie instalacji elektrycznej .

17.Nie wolno rozpalać i ustawiać grilla na tarasach ,należy zachować bezpieczną odległość od budynków .

18.Prosimy o zorientowanie się w którym miejscu znajduje się gaśnica ppoż i zapoznać się z instrukcją

użytkowania.

19.Prosimy o przyjazd do godziny 20:00. 

20.Obowiązuje rozsądne poczucie humoru oraz pozytywna energia.

 

Na terenie domków  w Bieszczadzkiej Osadzie obowiązują ogólnie przyjete normy i zasady współżycia społecznego. Osoby ,

które nie będą stosować się do postanowień zawartych w regulaminie  , szczególnie w  rażący sposób zakłócający wypoczynek

innym  Gościom i  mieszkańcom  - zostaną zmuszone do opuszczenia terenu bez zwrotu poniesionych kosztów !!!!!

W sprawach nie uregulowanych obowiązuje Kodeks Cywilny.

 

Życzymy przyjemnego  i bezpiecznego wypoczynku !