Regulamin

Żeby wszystko było jasne : ) Mieszkasz w domkach nad Soliną ? PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ SAM !!!

Szanowni Goście , poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa odwiedzających nas . Przebywanie na terenie  Bieszczadzkiej Osady  jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad. Prosimy o wzajemny szacunek życząc Państwu niezapomnianych wrażeń oraz wymarzonej aury o każdej porze roku . 

1.Rezerwacji domku może dokonać tylko osoba pełnoletnia telefonicznie lub e-meil .Rezerwacja domku następuje po potwierdzeniu  (sms z kopią,screen) wpłaty zadatku równego 30% usługi noclegowej na rachunek bankowy ( Kontakt).

2.Należność jest płatna z góry ,w formie gotówki w dniu przyjazdu .W rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku.

3.Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł / domek , która zostaje zwrócona w dniu wyjazdu .

4.Do korzystania z domków i przebywania na terenie Bieszczadzkiej Osady uprawnione są Tylko osoby zameldowane.Przy meldunku należy okazać dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

5.Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez Właścicieli . Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu w celu sprawnego odbioru domków.

6.Doba pobytowa trwa od god.16:00 w dniu przyjazdu do godz.10:00 dnia następnego.

7.Prosimy o sprawdzenie stanu faktycznego wyposażenia i pozostawienie w domku porządku w dniu wyjazdu.

8.Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 - 07:00.

9.W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich Dzieci, Właściciele zwracają się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

10.W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia  / mienia prosimy o poinformowanie Właścicieli celem dokonania naprawy  /wymiany .Rekompensata finansowa za  w/w naprawę / wymianę zostanie naliczona i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

11.Za dewastację domków , nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki  ( konieczność wymiany wyposażenia , zatrudnienie specjalistów do napraw ) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

12. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania obiektów.

13.Goście mogą parkować swoje samochody Tylko na bezpłatnym , niestrzeżonym parkingu .

14.Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nim  pozostawionego .

Właściciele nie ponoszą ponoszą odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu   w  szczególności : środki pieniężne, papiery wartościowe , biżuteria , kamienie szlachetne , dokumenty , zbiory numinizmatyczne filatelistyczne,dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym,zabytkowym ,artystycznym lub unikatowym.

15.W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, środków odurzających itp .

16.Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru ( aneks kuchenny ) ,nie użytkować elektrycznych urządzeń nie będących częścią wyposażenia ; grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe oraz obciążenie instalacji elektrycznej .

17.Nie wolno rozpalać i ustawiać grilla na tarasach ,należy zachować bezpieczną odległość od budynków .

18.Prosimy o zorientowanie się w którym miejscu znajduje się gaśnica ppoż i zapoznać się z instrukcją użytkowania.

19.Prosimy o przyjazd do godziny 20:00. 

20.Obowiązuje rozsądne poczucie humoru oraz pozytywna energia.

Na terenie domków  w Bieszczadzkiej Osadzie obowiązują ogólnie przyjete normy i zasady współżycia społecznego. Osoby , które nie będą stosować się do postanowień zawartych w regulaminie  , szczególnie w  rażący sposób zakłócający wypoczynek  innym  Gościom i  mieszkańcom  - zostaną zmuszone do opuszczenia terenu bez zwrotu poniesionych kosztów !!!!!

W sprawach nie uregulowanych obowiązuje Kodeks Cywilny.

Życzymy przyjemnego  i bezpiecznego wypoczynku !